Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Chrzest

Święty

1. Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00. Inne terminy chrztu uzgadniane są w kancelarii parafialnej.

 

2. Do udzielenia chrztu dziecka w innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza swojej parafii.

 

3. Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka.

 

4. Wymagane dokumenty:

- akt urodzenia dziecka

- dowód osobisty matki lub ojca

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka - lub wskazanie miejsca i daty ślubu. (w przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemną deklarację o dopilnowaniu wychowania dziecka w duchu katolickim aż do ukończenia szkoły średniej).

 

5. Chrzestnym może być ten kto:

- ukończył 16 lat, jest ochrzczony i bierzmowany.

- jako uczeń uczęszcza na katechezę

- jest praktykującym katolikiem (regularnie uczęszcza na Mszę św., przyjmuje Komunię św., przynajmniej raz w roku jest u  spowiedzi św.)

- w sumieniu zobowiązuje się dbać o katolickie wychowanie dziecka.

 

6. Godności rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące, pozostające w związkach niesakramentalnych oraz uczniowie nie uczęszczający na katechezę.

 

7. Chrzestni z innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

 

8. Zamiar chrztu dziecka wystarczy zgłosić tydzień przed jego udzieleniem.

 

9. Wymogi odnośnie chrztu stawiane są w oparciu o przepisy KPK kan. 849-878.

 

10. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. 

 

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej