Spośród wielu grup parafialnych, jedna wydaje się szczególna – to ministranci i lektorzy.
Wyjątkowość tej wspólnoty polega na tym, że młodzi ludzie po stosownym przygotowaniu liturgi-cznym, biorą czynny udział w Litur-gii i innych nabożeństwach paraliturgicznych. Są zaraz po księdzu najbliżej ołtarza.
To ministrant jest tym, który podaje kapłanowi chleb, a potem wino i wodę, które staną się Najświę-tszym Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, podczas Eucharystii.

Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Ministranci

 
            Kiedy podczas Liturgii czytane jest Pismo Święte, to tak jakby sam Bóg przemawiał. To jest natomiast zadanie lektorów, którzy po swoim przygotowaniu pełnią tę posługę, wobec zgromadzonych na Mszy Świętej,   a najpierw wobec samego Jezusa Chrystusa, który jest obecny w swoim ludzie.
 
            Jest to wielkie wyróżnienie być blisko ołtarza, ale i wielka odpowiedzialność. Ministrant jak i lektor powinien być żywym świadkiem tego wszystkiego w czym uczestniczy, stąd potrzebna ciągła formacja sumienia, rozwój własnej wiary i troska o godne zachowanie wobec rówieśników i najbliższych. Pomóc w tym mają spotkania formacyjne, wspólna modlitwa, ale przede wszystkim ta osobista.
 
            Na spotkaniach formacyjnych tzw. zbiórkach, poznajemy czym jest liturgia, i wszystko to, co na tę liturgię się składa. Często spotkania takie, są próbami liturgicznymi, gdzie ćwiczymy praktycznie jak posługiwać. Wszystko po to, żeby jak najlepiej poznać to w czym się uczestniczy.
 
            Żywa relacja z Jezusem, poznawanie Liturgii, to rzeczy najważniejsze dla ministranta. Jednak jest potrzebny czas na odpoczynek, wspólne spędzanie czasu, wspólne obejrzenie filmu, wspólne wyjazdy,  które budują wspólnotę, tworzą więzi. Jest to ważne.
 
 
            W naszej parafii w  Liturgicznej Służbie Ołtarza mamy 14 lektorów, a także 13 ministrantów oraz 5 kandydatów.
 
Zbiórki odbywają się w czwartki
po Mszy Świętej wieczornej.
(czas letni 18:30; czas zimowy 17:30)
 
Zapraszamy chętnych
do wspólnej przygody z Jezusem…

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej