Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Reflekcje o życiu pozagrobowym (7)

23 grudnia 2023

 

Czy dusza zaraz po śmierci wie, jak się poruszać w nowej rzeczywistości?

 

Z chwilą śmierci dusza wchodzi w inną rzeczywistość i doświadczenia ze świata materialnego są mało przydatne w świecie duchów. Jak sobie zatem radzi? Ks. A. Żychliński w Życiu pozagrobowym  pisze, że Pan Bóg ten niedostatek duszy uzupełnia, udzielając jej w chwili opuszczenia ciała tzw. wiedzy wlanej. Porównać ją można do wiedzy, w jaką Stwórca wyposażył aniołów w momencie ich stworzenia. W zależności od stopnia świętości osiągniętego za życia możemy nawet przewyższyć w chwale i doskonałości wielu aniołów. Maryja ze względu na doskonałe wypełnienie Woli Bożej przewyższyła wszystkich aniołów i świętych.

Dzięki otrzymanej wiedzy dusza może funkcjonować w nowych warunkach. Podstawą nowych form poznawczych jest wiedza jaką dusza zdobyła podczas życia ziemskiego. „ Dusza ludzka zajmuje najniższy szczebel w hierarchii umysłów  poniżej umysłów anielskich; zbyt silne światło bardziej je oślepia niż oświeca. Jest zatem dla niej rzeczą konieczną, by wtedy, gdy jest jeszcze połączona z ciałem, wytworzyła sobie przez pracę umysłową dokładne pojęcia; później te pojęcia zdobyte za życia będą ożywione i podniesione przez wiedzę wlaną. Im więcej dusza zdobyła wiedzy za życia, tym więcej wiedzy posiądzie w życiu przyszłym. A zatem, cokolwiek z bogactw intelektualnych zdobędzie człowiek pracą umysłową na ziemi, to wszystko posiada nieprzemijającą wartość, zostaje bowiem wiecznotrwałym posagiem jego umysłu.

 

Co dzieje się z duszą zaraz po śmierci?

 

F. Horak w O życiu pozagrobowym pisze: „ Bezpośrednio po śmierci  staje dusza przed Sądem Najwyższej Sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane dotąd Boże Miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec Jego sprawiedliwości – samotny, nagi i czeka słusznego wyroku. Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary lub nagrody, kiedy jej wolno jeszcze niewidzialnie krążyć wśród ludzi. Pod słowami „ do chwili pogrzebu” rozumie się ten okres, jaki według obrządku, rytuału czy zwyczaju ma dzielić śmierć od pogrzebania ciała. Gdyby katolik wskutek jakichś okoliczności nie został pochowany trzeciego dnia po śmierci, dusza jego po upływie tego czasu i tak oddali się od ziemi”.

 

Jaka jest świadomość duszy od śmierci do czasu pogrzebu?

 

Skazana na czyściec dusza, zanim straci w pierwszym kręgu czyśćca świadomość całokształtu swego życia, długości czekającej ją kary i jakości wiecznej nagrody, to przez cały czas od chwili śmierci do czasu pogrzebu wie, że będzie musiała odpokutować wszystkie swoje winy i odrobić wszystkie zaniedbania.

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej