Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu  pozagrobowym (10)

13 stycznia 2024

Sąd szczegółowy po śmierci.

 

Kiedy ma miejsce pierwszy sąd po śmierci?

 

Nauka o sądzie szczegółowym nie jest wprawdzie dogmatem, ale stanowi stałą część Nauki Kościoła. Według niej, pierwszy sąd, szczegółowy, następuje niezwłocznie poi śmierci człowieka. Drugi sąd, ogólny, ma miejsce podczas Sądu Ostatecznego. Podczas sądu szczegółowego dusza w bardzo krótkim czasie ma okazję dokonać przeglądu całego swojego życia i dokonać samooceny.

 

Jak wygląda ten sąd?

 

Dusza staje się świadoma wszystkich momentów swojego życia. Ukazują się wszystkie jej dobre i złe uczynki. Dusza widzi  nie tylko swoje uczynki, zaniechania i skutki dla innych, ale także to, co kiedykolwiek pomyślała, pragnęła lub pożądała. To wszystko ukazuje się jej w postaci trójwymiarowych obrazów, czuje dotyk, zapach i smak. Najistotniejsze jest to, że swoje życie widzi ona z perspektywy oceny Boga, taka jak On je widzi. Wtedy sama już wie, dokąd ma się udać.

Oto opis takiego sądu duszy opisany w książce ks. Kazimierza Mikuckiego Życie pozagrobowe. Dusza czyśćcowa mówi:” To nie był sąd, ale przeogromna Miłość Boża. Stałem się raptem świadomy i wszystkie moje przewinienia przypomniały się od samego dzieciństwa aż do chwili odejścia do wieczności. Najpierw jak na ekranie zobaczyłem swoje grzechy o ogromnej ohydzie. To było coś potwornego. Ponieważ w życiu najwięcej grzeszyłem nieczystością, to przed oczami duszy ujrzałem ohydną niewiastę, całą w ropiejących ranach, która mnie przytulała (…). Swój grzech ujrzałem w przerażającym widoku. Gdyby Bóg dał tę łaskę człowiekowi zobaczyć swój grzech, to do końca życia by go nie popełnił. Dopiero jednak po opuszczeniu grzesznego ciała otworzyły mi się oczy na to co robiłem.

Jak mówi jedna z „ widzących” z Medjugorje, Marija Pavlovic: „ Każda osoba, kiedy widzi w Boskim świetle rzeczywistości, wybiera dla siebie odpowiednie miejsce. Każda z osobna wybiera dla siebie to, na co osobiście zasłużyła na całą wieczność”.

 

Czy dusza staje przed obliczem Boga?

 

Jak wiemy, sędzią duszy jest Bóg, który zleca sąd Chrystusowi. Dusza opuszczając ciało – jak pisze ks. A. Żychliński – otrzymuje światło wlane. Poznaje ona w nim Chrystusa jako Boga- Człowieka, jako swego Odkupiciela i Sędziego. Nie ogląda ona Chrystusa bezpośrednio, ale posiada pewność, że On ja sądzi mocą światła, którego jej udziela. Dusza poznaje Go przez wiarę, która daje jej całkowitą pewność, że stoi wobec Chrystusa Wszystkowiedzącego i Sędziego. Dzięki temu światłu poznaje ona swój stan moralny i ma pewność, że jest to słuszny wynik jej uczynków, poznaje swoja zasługę lub winę, poznaje też nagrodę, na jaką zasłużyła lub karę, która jej się należy, czyli poznaje sprawiedliwy wyrok. Wyrok ten jest ostateczny i niezmienny. Decyduje o losie duszy na całą wieczność. Odtąd jest ona na zawsze utwierdzona w dobrym lub zatwardziała w złym.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej