Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (12)

27 stycznia 2024

Czym jest dusza?

 

  Władysław Kopaliński określa  ją jako „ tradycyjną nazwę psychiki człowieka, sumę właściwości i procesów psychicznych”. Natomiast z punktu widzenia wielu religii, jest to niematerialny, niewidzialny i nieśmiertelny pierwiastek życiowy, opuszczający ciało w momencie śmierci człowieka.

Teolog, o. Kenneth Ryan, próbuje wyjaśnić pojęcie duszy z punktu widzenia religii katolickiej. Otóż nasze ciało zbudowane jest z wielu cząsteczek chemicznych ułożonych w odpowiednich konfiguracjach. Same te pierwiastki nie mogą wytworzyć życia. „To coś”, co odróżnia bezwładny zbiór pierwiastków chemicznych od żywych stworzeń, jest nazywane duszą. Jeśli przyjmiemy to założenie, to duszę posiada również fauna i flora. Jednak istoty ludzkie są również wyposażone w dusze, która oprócz możności życia obdarza je zdolnością myślenia, analizowania, odczuwania i wyrażania woli. Początkiem istnienia duszy jest dar stwórczy Boga, dokonujący się w chwili fizycznego poczęcia. Dusza może istnieć bez ciała, wraz z którym się pojawiła. Nie istniała natomiast przed jego poczęciem. Może ona doświadczać radości i smutku, ale nie bólu fizycznego gdyż posiada naturę duchową. Dusza, mimo wpływu, jakie wywiera na nią ciało, może okazywać posłuszeństwo Bogu, ale może też i grzeszyć. Dalej o. Ryan dowodzi, że dusza nie jest tym, co potocznie nazywamy „umysłem”, gdyż umysł jest sposobem funkcjonowania mózgu. Można więc byłoby w wyniku przeszczepu otrzymać nowy mózg nie tracąc jednocześnie własnej duszy.

 

Czy dusza ludzka jest na pewno nieśmiertelna?

 

 Jak twierdzi ks. Zbigniew Kraszewski, prawda o istnieniu Boga łączy się ściśle z prawdą o nieśmiertelności duszy ( słowo „ dusza” – po grecku psyche, a po łacinie anima). Dusza ludzka jest duchowa, czyli nieśmiertelna i niezależna od materii. Potwierdziły to kolejne sobory Kościoła, m. in.  Sobór Laterański IV ( 1215) i Watykański I ( 1870r.): „ Bóg stworzył naturę ludzką, jako wspólnie z ducha i ciała złożoną”.  Sobór Trydencki ( 1545-1563) dodał, że jest rozumna i myśląca oraz, że „ do duszy należy rozum i wolna wola”.

Michael H. Brown w Po życiu pisze: „ Dusza żyje po śmierci. Jest niezniszczalna. Nie jest zrobiona z substancji fizycznej. Wyprzedza wszystko, co fizyczne. Kontroluje ciało. A w momencie śmierci przechodzi do wieczności. Kieruje się do swego prawdziwego domu. Nie ma nicości. Nie traci świadomości”.

 

Czy dusza może podlegać przemianie istotowej?

 

Taki pogląd jest stałą częścią religii pochodzenia hinduistycznego, które wierzą w reinkarnację. Natomiast stanowisko Kościoła chrześcijańskiego jest jasne: dusza ludzka nie ulega przemianie istotowej, nie staje się aniołem ani nie ożywia ciała zwierzęcego czy roślinnego”.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej