Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (15)

17 lutego 2024

W jakim celu dusze zmarłych ukazują się żyjącym?

 

Są to niezwykle rzadkie przypadki i dotyczą na ogół dusz odbywających pokutę w czyśćcu.  Mogą ukazać się żyjącym swoim bliskim lub znajomym wyłącznie za zezwoleniem Boga. Ich „ wizyta” ma na celu uświadomienie nam, że potrzebują od nas pomocy. Można złagodzić ich cierpienia, skrócić je lub nawet uwolnić od nich m.in. przez modlitwę, zamówienie lub chociażby wysłuchanie za nich Mszy św., podjęty post, jałmużnę, dobry uczynek, rezygnację z jakiejś przyjemności lub ofiarowanie za duszę swojego cierpienia.

 

W jaki sposób duchy ukazują się żyjącym?

 

Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana teologicznie, natomiast dość prosta w objawieniach świętych. Przytaczamy opis F. Horak, która zapytała o to ukazującą się jej św. Magdalenę-Zofię Barat. Święta, którą mistyczka widywała w sposób zmysłowo postrzegany wyjaśniła: „ Mogłam była przychodzić do ciebie we śnie, jak to nieraz czynię, albo mogłam była ci tylko dyktować polecenia. Pan Jezus jednak pozwolił mi przychodzić do ciebie, tak jak mnie widzisz, abyś mogła mnie zobaczyć, rozeznać zmysłami. Chwytam w powietrzu atomy materii, potrzebne do utworzenia mego kształtu, a potem, gdy odchodzę, rozpraszam je ponownie. Mogłam ci się pokazać małym dzieckiem, młodą dziewczyną, dorosłą lub staruszką. Nam wszystko z Woli Boga wolno. Ani czas, ani przestrzeń dla nas nie istnieją”.

Wielu teologów podziela opinię, że duch ludzki może oddziaływać na świadomość i wyobraźnię osoby żyjącej i wytworzyć w niej obraz samego siebie takim, jakim był za życia ziemskiego. Nasza wyobraźnia projektuje obraz na zewnątrz, stąd wrażenie, że realnie widzimy istotę żywą, chociaż wiemy, że jest zmarłą.

 

Czy dusze, które przekazują żyjącym informacje, mogą się mylić?

 

I tak i nie. Otóż te dusze, które otrzymały zgodę na przekazanie informacji, przekazują ją rzetelnie i zgodnie z posiadaną wiedzą. Dotyczy to jednak tylko spraw aktualnych, gdyż przekazy dotyczące przyszłości mogą się nie sprawdzić.  Dzieje się tak dlatego, że Bóg sam łagodzi swoje plany. Jak czytamy w Rękopisie z czyśćca: „ Może się zdarzyć, że Bóg zamierzając w swoje sprawiedliwości ukarać jakieś królestwo, region lub osobę, daje poznać swoje zamiary, lecz jeśli grupa osób z tego królestwa rozbroi Jego sprawiedliwość ( modlitwą lub pokutą), Bóg całkowicie ułaskawi lub zmniejszy karę według swej nieskończonej mądrości. Często nawet pozwala, by wielkie wydarzenia były zawczasu zapowiedziane, dając je poznać niektórym duszom, aby one im zapobiegły i powstrzymały Jego karzącą rękę. Jego Miłosierdzie jest zawsze tak wielkie, że karze tylko w ostateczności”.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej