Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (16)

24 lutego 2024

Dlaczego Kościół sprzeciwia się spirytyzmowi?

 

Spirytyzm podważa podstawową zasadę mówiącą, że dusza rozłączona po śmierci z ciałem nie ma już żadnej łączności ze światem materialnym. Założenia spirytyzmu są z gruntu błędne, gdyż między duszą rozłączoną z ciałem a światem materialnym istnieje przepaść nie do pokonania i nie ma ona z nim żadnego kontaktu. Tymczasem spirytyści usiłują poprzez specjalne seanse nawiązywać kontakt z duchami.

Istota spirytyzmu opiera się na założeniu, że człowiek składa się nie tylko z ciała i duszy,  ale także nierozerwalnie z nim związanego ciała astralnego, będącego subtelną materią duszy. Według tej teorii, dusza rozłączając się z ciałem zachowuje swoje ciało astralne. Nie jest więc w całości niematerialna. Ciała astralne niektórych ludzi ( mediów) zdobywają odpowiednią doskonałość i za pośrednictwem swojego ciała astralnego potrafią nawiązać kontakt z zaświatami.

A zatem, spirytyzm utrzymuje, że można kontaktować z duszami zmarłych za pomocą ciała astralnego. Jako dowody przytacza się  przykłady seansów z wirującym stolikiem itp. Kościół opierając się na nieomylnym Objawieniu Bożym, jednoznacznie odrzuca istnienie ciała astralnego. Dusza ludzka jest wyłącznie duchowa i nie może posiadać ciała materialnego w najsubtelniejszej nawet formie. Stanowisko takie potwierdza również psychologia. Natomiast wirujący stolik i podobne przykłady można wytłumaczyć tzw. magnetyzmem zwierzęcym, tj. siłą umiejscowioną w ludzkim organizmie ożywionym duszą.

 

Czy łatwo jest nawiązać kontakt z duchami podczas seansów spirytystycznych?

 

Osoby posiadające predyspozycje mediumiczne na ogół nie mają problemów w kontaktach z zaświatami podczas seansów spirytystycznych. Ochotę duchów do takich kontaktów wyjaśnia Fulla Horak twierdząc, że na wezwanie medium odpowiadają najczęściej duchy złe i tzw. duchy marne, chociaż niekiedy mogą przyjść również duchy pokutujące. Wszystkie te duchy cierpią i nieustannie szukają wytchnienia. Gdy nawiążą kontakt z człowiekiem i podczas jego trwania nie odczuwają cierpienia. Stąd moment ten chcą przedłużyć maksymalnie. W tym celu odpowiadają na wszystkie zadane przez medium pytania. Duchy złe świadomie w ten sposób wprowadzają ludzi w błąd, a duchy marne i bardzo marne, których świadomość jest mocno ograniczona starają się zainteresować ludzi czym się da, aby tylko jak najdłużej utrzymać kontakt z żywymi, podczas którego odczuwają ulgę i wytchnienie.

Zdarza się, chociaż niezwykle rzadko, że na spotkanie przybywają  również duchy jasne, czyli dusze już zbawione. Nigdy jednak nie ma pewności czy nie poszyły się pod inne duchy złe.

Powyższą opinię potwierdza przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów o. Gabriele Amorth. Twierdzi on, że duchy, które zjawiają się podczas seansów spirytystycznych są złymi duchami. Zdarza się jednak, że Bóg zezwala jakiejś duszy pojawić się wśród żywych lub przekazać jakąś informację, ale są to wyjątki niezwykle rzadkie, które tylko potwierdzają regułę.

 

Dlaczego Kościół zabrania uczestnictwa w seansach spirytystycznych?

 

Stanowisko Kościoła wyjaśnia ks. Żychliński: „ Człowiek nie jest w mocy nawiązać kontaktu z duszami zmarłych. Musimy wyrzec się niezdrowej ciekawości i zadowolić się tym, co o życiu pozagrobowym może nam powiedzieć rozum oraz tym, co mówi wiara. Co do reszty, należy zdać się na wolę Opatrzności, która – jeżeli uzna to za rzecz odpowiadającą Jej przedwieczny zamiarom może nam udzielić bogatszego pouczenia o tamtym świecie. Natomiast nierozsądne wdzieranie się w tajemnice zaświatów jest szkodliwe dla duszy i ciała człowieka. Słusznie więc Kościół zabrania osobom niepowołanym uczestnictwa w wywoływaniu tzw. zjawisk spirytystycznych”.

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej