Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (17)

02 marca 2024

Aniołowie

 

Kim są aniołowie?

 

Słowo „anioł” pochodzi od łacińskiego Angelus, co oznacza – posłańca, wysłannika, zwiastuna, sługę. Są to określenia funkcji, jaką aniołowie spełniają, a nie określenie ich natury. Mimo, że sama nazwa nie mówi nam o naturze aniołów, to możemy na ten temat pewne wnioski na podstawie Pisma świętego i Tradycji. Z powyższych źródeł wynika, że aniołowie są istotami niematerialnymi, pośredniczącymi między Bogiem a ludźmi. Ojciec Paul O`Sullivan tak określa te niebiańskie istoty: „ Anioły są czystymi duchami, potężnymi Książętami Niebios, które stoją przed Bogiem i spoglądają w jego nieodgadnione oblicze. Są płonącym ogniem miłości, przepełnionym ogromem szczęścia. Anioły są doskonałym wizerunkiem Boga. Każdy na swój szczególny sposób odzwierciedla Jego Boską doskonałość, Jego miłość, piękno, świętość. Jego siłę i wszystkie inne Boskie przymioty”.

 

Kidy Bóg stworzył anioły?

 

Częściową odpowiedź na to pytanie znajdujemy już w pierwszym zdaniu Księgi Rodzaju: „ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Niebo było przeznaczone dla aniołów, a ziemia- jako miejsce doświadczenia dla ludzi. Następnie – jak pisze o. Bonifacius Gunther w książce Szatan istnieje naprawdę – Bóg stworzył w niebie aniołów i to w stanie łaski, aby z jej pomocą wysłużyli sobie chwałę jako nagrodę. Aniołowie co prawda znajdowali się w miejscu chwały, ale byli jeszcze przed próbą i nie oglądali Boga twarzą w twarz.

Stworzenie aniołów dokonało się trzech-krótkimi przerwami podzielonych-chwilach. W pierwszej chwili wszyscy zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. Następnie wszystkim z nich została oznajmiona wola ich Stwórcy. Otrzymali oni przykazanie i zasady postępowania, aby uznali swego Stwórcę jak swego Pana i tym samym spełniali zadanie, dla którego Bóg ich stworzył.

 

Czy aniołowie mogli od razu oglądać Boga?

 

Według teologii chrześcijańskiej, mimo że aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski, to nie od razu mogli oglądać Boga. Musieli przejść próbę wierności względem swego Stwórcy. Niestety, około jednej trzeciej aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i poszło za Lucyferem. Zostali potępieni na wieki. Ci, którzy zwycięsko przetrwali próbę, zasłużyli sobie na wieczną szczęśliwość i oglądanie Boga twarzą w twarz.

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej