Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (18)

09 marca 2024

Na czym polegał grzech aniołów?

 

Być może nie znamy wszystkich szczegółów próby aniołów ani jak długo ona trwała. Możemy jedynie przypuszczać, że przewyższała lub dorównywała do najcięższych prób, jakie muszą przechodzić ludzie w czasie życia ziemskiego.

Jak pisze o. Stanisław Kałdon w książce Anioł – posłaniec nadziei, aniołowie zgrzeszyli, bo chcieli stać się na równi z Bogiem. Pragnęli sami dla siebie być celem ostatecznym, a tym samym nie chcieli uznać Boga jako ich nadprzyrodzonego celu ostatecznego. Chcieli zachować swoją własną chwałę, a wzgardzili chwała Boga. Tym czasem o własnych siłach nie mogli jej posiąść i do jej osiągnięcia potrzebowali pomocy Boga. Nie chcieli być zależni od Boga, a więc popełnili grzech pychy. A ponieważ aniołowie ci wybrali własną doskonałość nie licząc się z prawdą o ich przeznaczeniu z dobrem, jakie Bóg im zgotował, popełnili również grzech nieposłuszeństwa, buntu przeciw Bogu.

Wśród teologów panuje przekonanie, że Bóg objawił aniołom tajemnicę Wcielenia. Ukazał im wówczas swego Syna w ludzkiej naturze i Jego Matkę. Bóg kazał złożyć im hołd, a oni się przeciwko temu zbuntowali. Takiej postawy zbuntowanych aniołów można doszukiwać się w tym, że Człowieczeństwo Chrystusa w wymiarze cielesnym uważali za cos niższego od czysto duchowej natury anielskiej, a więc potraktowali to jako nakaz upokorzenia się.

 

Czy upadli aniołowie utracili część swojej mocy?

 

Aniołowie ci utracili łaskę uświęcającą i zostali odrzuceni przez Boga, ale ich siły naturalne: umysł, wola o moc pozostały bez zmian. Pod tym względem są wyraźnie doskonalsi i potężniejsi od człowieka. Ponieważ nie mają w sobie nic z materii, są niezniszczalni.

 

W czym aniołowie są doskonalsi od ludzi?

 

Anioł i człowiek to całkowicie odrębne rodzaje istot. Człowiek składa się z nieśmiertelnej duszy i materialnego ciała, podczas gdy, cała natura anioła jest nieśmiertelna. Jest więc on doskonalszy od człowieka, ale znacznie mniej doskonały od swego Stwórcy. Anioł w porównaniu do człowieka nie potrzebuje rozumować, analizować sytuacji, wyciągać wniosków czy domyślać się, by jakąś rzecz poznać. On jednym spojrzeniem umysłu w sposób intuicyjny obejmuje cala prawdę.

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej