Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (19)

16 marca 2024

Czy aniołowie mogą przebywać w kilku miejscach jednocześnie?

 

Moc aniołów w przeciwieństwie do Boga nie jest nieskończona. Mogą oni zastosować ją tylko do konkretnego miejsca. Dlatego anioł nie może przebywać jednocześnie w wielu miejscach, a tylko w jednym, przez niego w danej chwili wybranym.

Odmiennego zdania  jest część angelologów, będących jednak w mniejszości, m.in. O. Paul O`Sullivan, którzy uważają, że skoro aniołowie nie podlegają prawom przestrzeni, to mogą przebywać w różnych miejscach jednocześnie, nawet jeśli są to miejsca znacznie od siebie oddalone.

 

Ilu jest wszystkich aniołów?

 

Tego nie można określić nawet w największym przybliżeniu. Pismo św. mówi, że jest to liczba bez liczby, dlatego wszelkie szacunki są złudne. O ich ilości  niech świadczy fakt, że każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, ma swojego Anioła Stróża, a ten chór anielski jest najmniej liczny. Chórów anielskich jest dziewięć, a w najwyższym – Serafinów, jest ponoć tylu aniołów, ile w pozostałych ośmiu razem wziętych. Do tego trzeba doliczyć również aniołów upadłych, którzy stanowią około jednej trzeciej ilości aniołów stworzonych przez Boga.

 

Czy aniołowie znają przyszłość?

 

Aniołowie posiadają ograniczoną wiedzę na temat przyszłości. Bóg odsłania im jedynie tajemnice zdarzeń nieuchronnych, których ludzie nie znają, a często nawet ich się nie domyślają, natomiast nie wiedzą tego, co zleży od zrządzeń Bożych, a także od wolnej woli aniołów i ludzi. Umysł anioła, który doskonale poznaje przyczyny rzeczy, nie obejmuje wieczności. Dlatego sam, bez woli Bożej, nie może poznać przyszłości.

Taka właściwość aniołów jest w pełni uzasadniona, gdyż tylko Bóg zna przyszłość, ponieważ jest wszechwiedzący, zna swoje dzieło jeszcze przed jego wykonaniem, a ponadto tylko Bóg istnieje poza czasem, przez co wszystkie rzeczy i wydarzenia w czasie są obecne dla niego równocześnie.

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej