Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (21)

31 marca 2024

Jaką pozycję wśród aniołów zajmuje św. Michał Archanioł?

 

Jego imię Mi-cha-el oznacza” Któż jak ( nie) Bóg ?”. Podczas buntu aniołów na czele dobrych i wiernych Bogu zastępów aniołów pokonał Lucyfera i jego zwolenników. W nagrodę Bóg mianował go księciem aniołów i ofiarował mu tron po upadłym Lucyferze. Według Tradycji i Kościoła, to św. Michał wyznacza każdej duszy jej Anioła Stróża. Dowodzi wszystkimi zastępami anielskimi, jest zarządcą w niebie i całym wszechświecie, a także opiekunem Kościoła. Po Trójcy Świętej i Najświętszej Dziewicy uważany jest za najpotężniejszą istotę w niebie i na ziemi. W ikonografii przedstawiany jest jako pogromca smoka – szatana lub w zbroi i z wagą w ręku, na której szalach waży dobre i złe uczynki ludzi.

 

Czy aniołowie mogą wpływać na wolną wolę człowieka?

 

Tu również możemy odwołać się do mądrości św. Tomasza z Akwinu: „ Jak skłonność natury pochodzi od Boga, który daje naturę, tak i skłonność woli pochodzi tylko od Boga, który jest jej twórcą. Ale na wolę można wpływać także z zewnątrz. Anioł może czynić przez dobro, dostrzeżone przez umysł ludzki. Tak więc bezpośrednio na wole ludzką może wpływać skutecznie tylko sam Bóg. Natomiast anioł i człowiek mogą to czynić przyjaznym przekonywaniem, a także wzbudzaniem odpowiedniego uczucia, skłaniającego wolę do chcenia czegoś, ale nie w sposób konieczny, bo wola zawsze pozostaje wolną i może przyzwolić na uczucie lub oprzeć się jemu”.

Aniołowie nie mogą więc poprzez wpływ na naszą wolę uczynić nas dobrymi ani złymi. Na to ma wpływ tylko nasz wolny wybór. Ba, nawet sam Bóg tego nie czyni wbrew naszej woli, gdyż w przeciwnym wypadku wolna wola nie byłaby wolną. Mimo, że aniołowie nie mają bezpośredniego wpływu na nasze zachowanie, to mogą nam pomagać. Obrazowo ujął to amerykański teolog Peter Kreeft: „ Aniołowie mogą nam pomóc, tak jak ludzcy przyjaciele. Mogą być instrumentem Boga. Ale musimy wziąć do ręki ten instrument i na nim zagrać – tak jak musimy przyjąć ludzką pomoc i skorzystać z niej”.

 

Czy aniołowie mogą wpływać na nasza wyobraźnię i zmysły?

 

Tak. Możliwość taką mają nie tylko dobrzy aniołowie, ale również demony. Św. Tomasz z Akwinu wyszczególnia sposoby ich działania: „ Dwa są sposoby oddziaływania na zmysły człowieka i zmieniania ich: od zewnątrz oraz od wewnątrz. Obydwoma tymi sposobami anioł swą naturalną mocą może działać na zmysły człowieka i zmieniać je. Może bowiem z zewnątrz stawiać coś spostrzegalnego, np. gdy przybiera postać ciała i może wpływać na tworzywa w zmysłach, a przez to wytworzyć rozmaite wrażenia i obrazy".

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej