Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (25)

27 kwietnia 2024

Czy opieka Anioła Stróża zmienia się w ciągu życia człowieka?

 

Tak, opieka ta zmienia się w miarę jak człowiek dorasta. Ponieważ Anioł Stróż ma człowiekowi nieodstępnym towarzyszem we wszystkim co ten przeżywa – umysł Anioła Stróża posiada zdolność dostosowywania się do każdego wieku i poziomu intelektualnego człowieka. I tak, gdy powierzony człowiekowi jest jeszcze dzieckiem, Anioł mniej czuwa nad jego duszą, a bardziej nad jego ciałem. Z wiekiem te priorytety zmieniają się. Dlatego można powiedzieć, że Anioł Stróż „ dojrzewa” wraz ze swoim podopiecznym.

 

Czy Anioł Stróż dba o nasze sprawy doczesne?

 

Z pewnością nie jest to jego najważniejsze zadanie. Przede wszystkim dba o stan naszej duszy, zdrowie i bezpieczeństwo. W sprawy doczesne powierzonej mu osoby angażuje się tylko wówczas, jeśli ma to związek z jego zbawieniem.

 

Czy Aniołowie Stróże odwiedzają swoje dusze czyśćcowe?

 

Anioł Stróż jako duch doskonały nie może cierpieć z powierzoną swej opiece duszą. Podczas odbywania przez dusze kary w czyśćcu jej Anioł Stróż przebywa na tym poziomie nieba, który jest dla niej przeznaczony przez Boga po oczyszczeniu z grzechów. Czeka tam z utęsknieniem, ale łączność z duszą nie przerywa się, odwiedza ją. Dopóki jednak plan Boży w stosunku do danej duszy całkowicie nie wypełni się, Anioł Stróż nie jest w stanie zaznać zupełnego szczęścia.

 

Czy dusza w niebie może być szczęśliwsza od swego Anioł Stróża?

 

Nie, gdyż obowiązuje ich coś w rodzaju prawa naczyń połączonych. Zmianie ulegnie tylko różnica w stopniu ich łaski i doskonałości. Dusza zbawiona przez oczyszczenie się z grzechów, zrozumienie i zbliżenie do Boga, osiągnie wtedy ten sam stopień świadomości i wiedzy, który Anioł Stróż posiadał od początku przez samą swoją naturę. Oboje osiągną maksymalny punkt wiecznego szczęścia a zatem pełnia wiecznego szczęścia Anioła Stróża nie będzie nigdy mniejsza od pełni szczęścia powierzonej mu duszy.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej