Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (27)

11 maja 2024

Czy lepiej jest zwracać się z prośbą bezpośrednio do Boga, czy za pośrednictwem świętych?

 

Oczywiście, można zwracać się bezpośrednio do Boga. Zwracając się jednak za pośrednictwem Świętych zyskujemy dodatkowo sprzymierzeńca, kogoś w rodzaju adwokata naszej sprawy. Szczególnie Bóg wysłuchuje takich próśb w święto patronalne danego Świętego. Wierzymy, że  Święci maja lepszy dostęp do Boga, który często może okazać łaskę  nie ze względu na nasze usługi, a patrona za którego pośrednictwem się zwracamy.

Zwracanie się do Świętych jest zgodne z dogmatem Kościoła, zwanym Obcowanie  Świętych. Dogmat ten mówi, że „ Kościół składa się ze Świętych w niebie, ludzi na ziemi i dusz, które przebywają przejściowo w czyśćcu”.

 

Czy Święci wiedzą, co dzieje się na ziemi?

 

Święci widzą, co dzieje się w Kościele cierpiącym, czyli na ziemi, podziwiają sprawiedliwość Bożą, Jego miłosierdzie oraz wstawiają się u Boga za duszami cierpiącymi, a zwłaszcza za tymi, które za życia modliły się do nich, a za ich pośrednictwem do Boga. Interesują się nami, szczególnie strona duchową naszego życia i obejmują nas swoim wstawiennictwem.

 

Czy Święci pomagają duszom czyśćcowym?

 

Święci bardzo wstawiają się do Boga za duszami czyśćcowymi, gdyż znają ich cierpienia. Swoim orędownictwem przyczyniają się do złagodzenia wielu duszom cierpień lub ich skrócenia.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, modlą się również za ludzi na ziemi oraz proszą, aby Bóg inspirował ich do modlitwy i wstawiania się za duszami zmarłych.

 

Czy trudno jest pozyskać opiekę Świętych?

 

Zależy to nie tylko od woli Świętych, ale i od naszej. Święci, którzy znają już wieczną szczęśliwość, poprzez swoje zasługi proszą Boga o pozwolenie pomagania na ziemi ludziom, aby skutecznie opierali się pokusom i atakom sił Zła. Żeby ta pomoc była możliwa, musi być dobra wola i pozytywne nastawienie człowieka, otwarcie się na Boga i pomoc Świętych. Świadomie zła wola uniemożliwia działanie Świętym. Obojętność na sprawy duszy bardzo je utrudnia. Trzeba jednak powiedzieć, że jeżeli w człowieku nie ma wyraźnie złej woli, to przez czyjąś modlitwę lub zasługi łaska Boża może go przewartościować w kierunku oczekiwanym przez Boga. Kto pragnie doskonalić się duchowo, powinien prosić Świętych, jak również tzw. Duchy Jasne, czyli dusze już zbawione, o pomoc. Święci z wielką radością przyjmują takie wezwania i starają się pomagać.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej