Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (29)

25 maja 2024

Czy jeżeli Święty zjawia się na ziemi, to opuszcza niebo?

 

Święty nie musi opuszczać nieba i jaźń jego pozostaje nieustannie w jasności Bożej. Natomiast silnie skoncentrowaną częścią swojej istoty zbliża się do człowieka. Z materii ziemskiej tworzy sobie kształt odpowiadający potrzebom chwili i staje się widzialny dla ludzkiego wzroku.

 

Czy Święci objawiają się ludziom w takiej samej postaci jak są w niebie?

 

Żaden Święty nie może ukazać się w takiej postaci, jaką ma w niebie, gdyż ludzie nie znieśliby jego jasności. Dlatego nie jawi się nikomu w pełni swej mocy i blasku. Jego światłość przechodzi przez swoisty filtr, dostosowujący jej natężenie do stopnia ludzkiej wytrzymałości.

 

Jak się przejawia działanie Świętych na człowieka?

 

Jeżeli ktoś odda się w opiekę Świętemu lub nawet kilku Świętym, z ich pomocą może dojść do możliwie najwyższego poziomu doskonałości duchowej. Aby tak się stało, wola człowieka musi świadomie i konsekwentnie piąć się duchowo w wzwyż. Święty jest przy swoim podopiecznym również w momentach jego wahania się i zwątpienia. Stara się wesprzeć go natchnieniami, ale kiedy człowiek świadomie z tej pomocy nie korzysta i ulega podszeptom sił Zła, Święty wycofuje się. Popełnienie grzechu ciężkiego przerywa natychmiast wszelką łączność człowieka ze Świętym. Pozostaje tylko przy nim jego Anioł Stróż.

Bóg w swojej sprawiedliwości zezwala niekiedy Świętemu na nakłanianie grzesznika do skruchy za pomocą wewnętrznych natchnień. Ma to miejsce wówczas, gdy zasługi człowieka przed popełnieniem grzechu ciężkiego były większe niż jego winy. Jeżeli skorzysta z tej szansy, wyrazi szczery żal, wtedy przerwana łączność ze Świętym zostaje przywrócona ponownie.

 

Dlaczego nie wszystkie nasze prośby są przez Świętych wysłuchiwane?

 

P:owodów może być kilka. Przede wszystkim  trzeba mieć pełne zaufanie do Wszechwiedzy Opatrzności Bożej, gdyż Bóg wie czy spełnienie danej prośby będzie na korzyść proszącego, czy nie. Chrystus mógłby nie tylko spełnić każdą prośbę, ale także bardzo szyb ko przewartościować duszę człowieka w pożądanym przez siebie kierunku. Nie czyni jednak tego, a daje duszy możliwość pięcia się w górę drogą najeżoną wieloma trudnościami. Pragnie by dusza walczyła z własnymi słabościami i działa w duchu wiary, a przede wszystkim miłości do swego Stwórcy. Święci, którzy działają wyłącznie z przyzwoleniem Bożym, nie mogą więc spełniać każdej prośby. Ponadto, nie każdy umie się modlić tak, jak tego pragnie Bóg. A Chrystus wysłuchuje naszych pragnień w oparciu o intensywność i stopień miłości do Niego i bliźnich.

Jeżeli Święty nie może spełnić naszej prośby, to w jego miejsce dostęp do człowieka mają złe duchy. Podsuwają mu one pomysły, które schlebiają jego próżności, snobizmowi i pysze.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej