Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (30)

01 czerwca 2024

Czy Święci w niebie wyglądają tak samo jak na ziemi w chwili śmierci?

 

Oczywiście nie, ponieważ w niebie nie ma młodzieńców ani ludzi starych. Wszyscy są piękni i mają wiek Chrystusowy. Wyjątek stanowią dzieci , które nimi zostają i przebywają w Kręgu Radości.

 

Jak należy żyć, aby osiągnąć świętość?

 

Odpowiedź znajdujemy w Rękopisie z czyśćca: „ Prawdziwa świętość polega na zapieraniu się siebie od rana do wieczora, na życiu w duchu ofiary, na stałym odrzucaniu swego ludzkiego „ja”, pozwalaniu Bogu na urabianie siebie według Jego myśli, na przyjmowaniu z pokorą i w poczuciu własnej niegodności łask pochodzących z Jego dobroci, na utrzymywaniu  siebie  w możliwym stałym przeżywaniu obecności Boga, tak by nie szukać innego niż On świadka swych wysiłków ani innej nagrody, niż od Niego pochodząca”.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej