Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (31)

08 czerwca 2024

Kim jest Szatan?

 

Szatan ( hebr. Satan – nieprzyjaciel, diabeł) jest dawnym aniołem, Lucyferem ( łac. Lucifer – Jutrzenka, Nosiciel Światła). Był najdoskonalszym dziełem Boga. Otrzymał władzę nad innymi aniołami i zasiadał po lewicy Boga. Kierując się pychą, uważał się za władcę wszystkiego co przez Boga zostało stworzone. Wbrew woli Stwórcy chciał być centralną postacią świata. Nie docenił ani nie pogodził się z planem Bożym, który koncentrował się wokół osoby Chrystusa. Zdecydował się na bunt przeciwko swemu Stwórcy i pociągnął za sobą trzecią część aniołów. Liczył, że w ten sposób uda mu się panować nad światem oraz zdobyć władze nad ludźmi. Jak wiemy z Księgi Rodzaju, zdołał skusić do grzechu pierworodnego naszych rodziców.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego (414): „ Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu”.

 

Kim są demony?

 

Słowo „ demon”  jest pochodną  greckiego daimon i oznaczało początkowo istotę nadprzyrodzoną,. Która nie miała zabarwienia ani pozytywnego ani pejoratywnego. Dopiero w czasach chrześcijańskich demony, jako duchy pogańskie, zostały uznane za sługi szatana i wchodzące w skład sił Zła. Demony nigdy nie przybierały ludzkich postaci. To ich ohydny i przerażający wygląd symbolizował diabłów i innych mieszkańców piekła. W ramach walki z Bogiem, szatan ma zsyłać swoje sługi na ziemię, aby zwodziły ludzi i powodowały różnego rodzaju nieszczęścia.

 

Czy Szatan i demony posiadają taką samą moc jak aniołowie w niebie?

 

Posiadają taką samą moc, ale w odwróconym od Boga kierunku. Miłości przeciwstawiają nienawiść, dobru zło, pokorze- pychę, a nadziei – zwątpienie. Szatan posiada pełne rozumienie ducha doskonałego, z tym że świadomości dobra nie może i nie chce spożytkować. Jego siła jest tylko w złym. Ma pełną świadomość mocy Bożej, pamięta niebiańską szczęśliwość. Ponieważ spotkała go sprawiedliwość Boża, dlatego nienawidzi jej.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej