Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (32)

15 czerwca 2024

Jaki jest cel działalności Szatana?

 

Od początku świata toczy się nieustępliwa walka z Szatanem i aniołami ciemności. Wiadomo też, że ataki sił Zła będą trwały do końca egzystencji człowieka na ziemi. Szatan, który został pokonany przez Boga-Człowieka oraz dzięki Jego  łasce przez Najświętszą Maryję Pannę, walczy teraz z Jego naśladowcami. Nie mogąc pozbawić nas życia, stara się nas zwieść i spowodować, abyśmy przeciwstawili się Bogu. W ten sposób usiłuje pokrzyżować plany Boże względem ludzi i jak najwięcej ich oderwać od Boga. Ich dusze zasilą wówczas czeluście piekła. Bóg dopuszcza ataki Szatana, ponieważ życie człowieka na ziemi jest próbą wierności wobec Boga i szansą na zdobycie osobistych zasług nażycie wieczne.

Żaden wiek nie był wolny od knowań Szatana, ale obecnie sytuacja jest znacznie poważniejsza. Od lat przeżywamy szatańska ofensywę niemal na całym świecie. Obok zniszczenia Kościoła i jego członków, Szatan usiłuje zniszczyć Prawdę. Gdyby Prawda została zaciemniona i zafałszowana, wówczas ludzie znowu znaleźliby się we władzy Szatana, gdyż tylko Prawda może nas wyswobodzić od niego i jego podstępnych działań. Atakując i kusząc człowieka chodzi mu głównie o to, żeby człowiek w swojej osobistej i wolnej decyzji powiedział Bogu „nie”.

 

Czy Szatan ponosi winę za grzech naszych prarodziców?

 

Z Biblii wiemy, że Szatan był u samego początku pierwszego nieszczęścia ludzkości. W sposób podstępny, z nienawiści do Boga i ludzi, przyczynił się do grzechu pierwszych rodziców, a którego skutki przeszły na całą ludzkość. Grzech pierworodny wyrządził człowiekowi ogromne straty i to zarówno w sferze duchowej, jak i cielesnej. Przede wszystkim utracił świętość i nieśmiertelność ciała, a ponadto poczucie doskonałej wolności i piękności. Czy za to wszystko należy winić Szatana? Bynajmniej. Szatan kłamał i kusił Ewę, ale w najmniejszym nawet stopniu nie naruszył woli pierwszych ludzi. To oni, dysponując pełną świadomością i wolnością, powiedzieli Bogu „nie”. Również i obecnie od naszej woli i świadomości zależy, jakiego dokonamy wyboru.

 

Czy Szatan ma wolną rękę w stosunku do ludzi?

 

Bóg dopuszcza działanie Szatana i aniołów ciemności, ale nadal pozostają oni zależni od Jego władzy. Nie mogą działać na szkodę ludzi bez pozwolenia Boga. Jak stwierdza św. Augustyn: „ Gdyby Bóg dał Szatanowi wolną rękę, to nikt z nas nie pozostałby przy życiu”. Ataki i pokusy upadłych aniołów są dla ludzi znakomitą okazją, aby zwracać się do Boga o pomoc, przezwyciężając je, a tym samym uczestniczyć w pełnym zwycięstwie Chrystusa.

Szatan nie kocha także zła, które wokół siebie roztacza, bo on nikogo ani niczego kochać nie potrafi. Jest pyszny, a musi ulegać woli swego Stwórcy, który tylko do pewnego stopnia dopuszcza jego działanie. Szatanowi wielkie cierpienie sprawia myśl o doskonałości Bożej, o której wie. Nie ma w nim miejsca na żadne inne uczucie. On nienawidzi nawet własnej nienawiści, tak jak i8 samego siebie. Ma też świadomość, że jego cierpienie będzie trwać całą wieczność. Z zemsty i nienawiści chciałby całą ludzkość ściągnąć w otchłań cierpień i rozpaczy, w jakiej sam się męczy. Dlatego całą swoją moc wytęża w tym kierunku.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej