Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (34)

29 czerwca 2024

Kim są złe duchy?

 

W literaturze przedmiotu brakuje jednomyślności. Jedni używając określenia „ złe duchy” mają na myśli diabłów, demonów, a drudzy potępione dusze, które działają na ziemi. A jak jest naprawdę? Dużo światła na ten temat rzuciła F. Horak. Według niej, złe duchy to potępione dusze ludzi „ wysoko ongiś przez Boga obdarzonych”. Dzięki cechom swojego charakteru, są dość skuteczne w działaniu, szczególnie jeśli dostrzegą w człowieku najmniejszą chociażby dobrowolną skłonność do zła. Również gdy ktoś zastanawia się, jaką obrać drogę postępowania, podsuwają mu wygodne dla siebie rady.

Duchy złe, ponieważ są duchami wyższymi w swoim gatunku, rzadko zajmują się ludźmi słabymi i łatwo ulegającymi niekorzystnym dla siebie wpływom. Takie osoby zostawiają zwykle duchom marnym, które są w stanie z nimi sobie poradzić.  Sami natomiast najczęściej działają w pobliżu ludzi mocnych, zdolnych i o dużych możliwościach, a szczególnie wokół ludzi władzy, którzy mogą zdziałać wiele zła. Postępują wówczas bardzo umiejętnie, z dużą znajomością psychologii, skłonności i dziedzicznych obciążeń tych ludzi. Starają się im wtedy pomagać i usuwać z ich drogi przeszkody.

 

Co to są duchy marne i duchy bardzo marne?

 

Swą to dusze potępione najniższe w hierarchii sił Zła. To dusze ludzi, którzy z własnej winy osiągnęli niski poziom doskonałości. Dlatego ich świadomość i możliwość ich działania są ograniczone. Człowiek, który pozwolił opanować swoja duszę duchom marnym, jest pełen wewnętrznych sprzeczności, gnuśności, i niezdecydowania. Ponieważ są to duchy słabe, to działają gromadnie. Niekiedy wiele z nich otacza jednego człowieka. One są tymi, które – jak pisze F. Horak – gdy głos sumienia odzywa się w człowieku, poszeptują mu pozornie tylko porządne i idące po najmniejszej linii oporu usprawiedliwienia. Ich zadaniem jest hamowanie, a więc cofanie człowieka w rozwoju, bo kto nie dźwiga się ku górze, ten opada. Ich działanie można porównać do wodorostów lub bluszczu, które są jako pojedyncze rośliny jako dość słabe, ale  w większej ilości mogą kogoś  obezwładnić i przyczynić się do jego upadku.

 

Czy złe duchy mogą w naszym umyśle same wytwarzać myśli?

 

Według św. Tomasza z Akwinu: „ Złe duchy same nie mogą wytwarzać myśli w naszym wnętrzu, gdyż działanie naszego umysłu zależy od naszej woli i jej podlega – ale w tym znaczeniu diabeł jest „ podpalaczem” umysłu, że pobudza do myślenia lub do pożądania rzeczy pomyślanych albo drogą przekonywania, albo wzniecając uczucie lub namiętność”.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej