Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (35)

06 lipca 2024

Czy oprócz Anioła Stróża człowiek ma również złego ducha?

 

Człowiek oprócz Anioła Stróża ma również jego przeciwwagę. Najczęściej jest nim jeden lub więcej złych duchów, i tzw. duchów marnych, które toczą z nim ustawiczną walkę. Dopuszczając siły Zła do człowieka, Bóg daje mu szansę zdobycia sobie zasług. Jeżeli człowiek walczy skutecznie z atakami i pokusami podsuwanymi przez złego ducha, jest to dla niego bardzo pożyteczne, ponieważ bez walki nie ma zwycięstwa nad samym sobą. Paradoksalnie, obrona przed Złem może przynieść nawet większą korzyść  niż wpływ Anioła Stróża.

 

Jaki wpływ na ludzi mają demony?

 

Wspomniany wcześniej, Peter Kreeft, wymienia trzy poziomy demonicznego wpływu na ludzi:

  • Pokusa – dotyka każdego człowieka.

  • Napaść- dotyczy nie całej ludzkości, a przejawia się w postaci głębokiego smutku, depresji lub zewnętrznych nieszczęść.

  • Opętanie – zdarza się najrzadziej i praktycznie ma miejsce w wypadku osób, które umożliwiają Szatanowi i demonom zawładnięcie nimi. Jedną z furtek, przez które wślizguje się duszy Zło jest szeroko rozumiany okultyzm i niektóre praktyki parapsychologiczne, m.in. magia, czary, wróżbiarstwo, spirytyzm, satanizm.

 

    Jakie są formy działania Szatana w stosunku do ludzi?

 

     Nikt tego dokładniej nie przedstawi niż egzorcysta Rzymu, o. Gabriel Amorth. Według niego, każdy człowiek narażony jest na kuszenie zwyczajne, a w określonych przypadkach Bóg zezwala na działanie nadzwyczajne Szatana i jego upadłych aniołów. Działanie te mogą przybrać następujące formy:

  • Cierpienia fizyczne zadawane przez Szatana w zewnętrzny sposób, m.in. bicie, okładanie kijem, chłostanie itp.

  • Opętanie diabelskie, które ma miejsce wówczas, gdy zły duch opanowuje ciało człowieka.

  • Dręczenie diabelskie – są to utrapienia i choroby.

  • Obsesja diabelska, która może przejawiać się w niespodziewanych napadach, obsesji, myśli o samobójstwie itp.

  • Napady diabelskie – są to napady złego ducha na domy, przedmioty i zwierzęta.

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej