Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozagrobowym (6)

16 grudnia 2023

Czy w obliczu śmierci ludzie nawracają się i żałują za grzechy?

 

Bardzo często ma to miejsce, ale są i takie osoby, które do końca odmawiaj a nawrócenia się i pojednania z Bogiem. A trzeba pamiętać, że odrzucenie ostatecznej łaski jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jak wiemy, grzechy przeciwko trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej nie mogą być odpuszczone.

 

Czy w momencie śmierci odwiedzają nas dusze bliskich, którzy zmarli wcześniej?

 

Na podstawie wielu relacji osób z pogranicza śmierci oraz dusz zmarłych, wiemy, że tuż przed samym zgonem do umierającego przybywają dusze bliskich mu osób, którzy zmarli wcześniej. Ich zdaniem jest to towarzyszenie zmarłemu w stawianiu pierwszych kroków na tamtym świecie.

 

Gdy umiera człowiek upośledzony umysłowo, to po śmierci wie, kim był za życia?

 

Św. Magdalena - Zofia Barat mówi, że dusza taka ma pełną świadomość, kim była za życia. Swoja chorobę i związane z tym cierpienia wspomina z wielka radością, bo zmniejszają one jej pokutę po śmierci.

Może nasuwać się pytanie: dlaczego ludzie zapadają na choroby umysłowe? Święta wyjaśnia, że Bóg czasami odbiera ludziom rozum, aby uniknęli popełnienia ciężkich grzechów lub by nie brnęli w dotychczasowych grzechach. Dusze ich zażycia cierpią tylko w chwilach, gdy odzyskują świadomość.

Podobnie jest i z kalekami. Każdy człowiek ułomny na ciele dobrze poi śmierci wie, dlaczego był kaleką i od popełnienia jakich grzechów Bóg kalectwem starał się go uchronić.

 

Czy śmierć nagła jest sprawiedliwością, czy miłosierdziem Boga?

 

Raz może być sprawiedliwością, a kiedy indziej aktem miłosierdzia. W Rękopisie z czyśćca czytamy: „ Gdy dusza jest bojaźliwa, a Bóg wie, że jest przygotowana i gotowa do stawienia się przed Nim, to zabiera ją z tego świata śmiercią nagła, aby zaoszczędzić jej trwogi przedśmiertnej, a jakiej mogłaby doznać w ostatnim momencie. Dobry Bóg zabiera również czasem dusze nagle kierując się sprawiedliwością. Nie są one wówczas stracone, lecz gdy odchodziły pozbawione ostatnich sakramentów albo przyjmując je w pośpiechu, nie przygotowane były jeszcze do odejścia, mają czyściec bardziej bolesny i dłuższy. Inne dusze, które przebrały miarę swoich zbrodni i były nieczułe na wszystkie łaski Boże, zostają zabrane z tej ziemi przez dobrego Boga, by nie ściągały na siebie jeszcze większej Jego kary”.

 

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej