Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Refleksje o życiu pozgrobowym (23)

13 kwietnia 2024

Gdzie przebywają aniołowie ?

 

Odpowiedź, że aniołowie są wszędzie, nie będzie odbiegać od prawdy. Pierwsza część zastępów anielskich stoi przed Bogiem. Druga część aniołów nieustannie opiekuje się ciałami niebieskimi, aby funkcjonowały według swojego przeznaczenia. Stwórca pierwotnie  wytyczył ich tory, ale ponieważ są to ciała materialne, mogą zboczyć i zakłócić ustalony porządek rzeczy. Dlatego by zapobiec chaosowi, czuwają nad nimi aniołowie. Trzeci część opiekuje się ludźmi, poszczególnymi państwami i narodami. A zatem aniołowie nie mają stałego miejsca, lecz przebywają tam, gdzie wykonują powierzone im zadania.

 

Czy aniołowie posiadają skrzydła?

 

W ikonografii przyjęło się tworzyć wizerunki aniołów ze skrzydłami. Początkowo aniołów przedstawiano jako istoty bezskrzydłe, ale w późniejszych wiekach zaczęto ten element dodawać. Wynikało to z wyobrażenia, że skoro aniołowie spełniają funkcję posłańców i często przemieszczają się, to muszą posiadać skrzydła. W rzeczywistości jednak aniołowie nie posiadają skrzydeł, gdyż nie są im one do niczego potrzebne.

 

W jaki sposób można odwdzięczyć się aniołom?

 

Aniołom za ich nad nami opiekę w sposób naturalny należy się nasza wdzięczność. Można ją wyrazić przez modlitwę , np. przez codzienne odmawianie modlitwy do Anioła Stróża, litanii, koronki, różańca i innych modlitw poświęconych Św. Michałowi Archaniołowi i poszczególnym chórom anielskim. Chwalebną rzeczą jest od czasu do czasu poświęcenie aniołom Mszy św. i ofiarowanie Komunii św. A ponadto powinniśmy być w stałym kontakcie duchowym ze swoim Aniołem Stróżem, zwracać się do niego o pomoc i dziękować mu za nią.

 

Czy aniołowie uczestniczą we Mszy św.?

 

Aniołowie w dzień i w nocy nieustannie adorują Pana Jezusa w Tabernakulum. Nigdy nie jest sam. Tym bardziej uczestniczą we Mszy św. Będąc w kościele, oczami duszy możemy sobie wyobrazić ich obecność. Wielu świętych, mając świadomość obecności aniołów w kościele, pozdrawiało ich, jak również swoje modlitwy łączyli z ich modlitwami, a wówczas Bóg wysłuchiwał ich z jeszcze większą łaską, przez co stawały się skuteczniejsze.

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej