Parafia

Katolicka

pw. Św. Mikołaja B.W.

Schola

„Śpiewajcie głosem,

śpiewajcie sercem,

śpiewajcie ustami,

śpiewajcie swoim życiem”.

                  (św. Augustyn)

Schola to grupa dziewczyn i jak widać na zdjęciu także chłopców :-)), która wielbi Boga swoim śpiewem, szczególnie zajmując się oprawą niedzielnej Mszy świętej. Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. W dokumentach soborowych o scholi możemy przeczytać: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

           Nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony śpiewem wielogłosowym. Obecnie scholą nazywa się zespół tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

W naszej wspólnocie parafialnej schola odgrywa ważne miejsce. Jest przestrzenią, w której dzieci i młodzież mogą poprzez śpiew zbliżać się do Boga – chwalić Go i dać świadectwo swojej wiary.

 

„Kto śpiewa ten się modli podwójnie” powiedział św. Augustyn. Wdrażając w życie tę myśl można powiedzieć, że schola nie tylko chwali Boga śpiewem, ale także pomaga w głębszym przeżywaniu Mszy świętej o godzinie 9:00 i odkrywaniu jej tajemnic.

 

Jeśli chcesz chwalić Boga przez śpiew to przyjdź na próbę scholi

piątek godzina 19:00 (czas letni) 18:00 (czas zimowy)

do Niegowskiej Stodoły

 

 

Modlitwa przed próbą scholi:

Panie Boże Wszechmogący! Źródło wszelkiego dobra i piękna! Ty zechciałeś, aby człowiek muzyką i śpiewem głosił dzieła Twej wielkiej miłości! Gdy za chwilę będziemy wznosić swoje głosy ku Tobie, prosimy, wytęż nasz słuch na Twoje słowo, daj wrażliwość na piękno i harmonię, wzmocnij nasze głosy i pomóż zrozumieć słowa, które będziemy dziś śpiewać. Przyjmij Panie wszystko, co pragnę Tobie ofiarować: każde uderzenie serca i każdy oddech, każde słowo i każdy gest, każdy uśmiech i każdy trud. Wszystko, co teraz będę czynić, chcę Tobie ofiarować. Pieśni pełne ducha, niech staną się moją modlitwą uwielbienia i wyrazem mojej wiary w Ciebie. Pomóż nam ochoczo i z pełnym zaangażowaniem spełniać naszą posługę i tak, jak św. Cecylia nie tylko ustami, ale i całym sercem śpiewać na Twoją cześć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa po próbie scholi:

Boże, Wielki i Piękny, zbyt małe są moje słowa, aby Cię uwielbić. Przyjmij to, co mogłam Ci ofiarować. Niech w moim sercu lśni Twój Majestat, dla którego pragnę żyć, który pragnę ogłaszać i któremu pragnę śpiewać. Amen

 

 

Parafia Katolicka
p. w. św. Mikołaja B.W.
w Niegowie

ul. Szkolna 31

42-320 Niegowa

 

tel.: (34) 315 10 04

 

kontakt@parafianiegowa.pl

Nr konta parafii

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa
97 8591 0007 0330 0920 9199 0001

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00

W dni powszednie: 7:30, 18:00 (17:00)

Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej